Az Adattár gyűjteményrészlegei - kézirattár

Az Adattár kézirattárában nagyobb terjedelmű, összefüggő tárgyú tanulmányok, dolgozatok, monográfiák kerülnek benne megőrzésre.

Az Adattár kézirattárában nagyobb terjedelmű, összefüggő tárgyú tanulmányok, dolgozatok, monográfiák kerülnek benne megőrzésre. Ezek a tudományos szintet megközelítve vagy elérve a gyülekezetek, a települések, életével, történetével foglalkoznak. A kézirattárat később gyarapították az egyháztörténeti és gyakorlati szeminárium könyvtárában őrzött, idevágó tárgykörből készült lelkészképesítő szakdolgozatok is. Jelenlegi állománya 5.032 db.