„Előre, másokért!” A sárospataki diáktűzoltóság Katasztrófavédelmi tűzoltó nap - Beszámoló Családi Napról

Dátum: 2013. szeptember 13.
Cím: „Előre, másokért!” A sárospataki diáktűzoltóság Katasztrófavédelmi tűzoltó nap.

Időpont: 2013. szeptember 13, péntek. 10:00 – 16:00

Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

 

 

 

Miután a megelőző hetekben elvégeztük az előkészületeket, programunk a tervezett időben elkezdődött, tíz órakor. Az előkészületek  közül kiemelt jelentıségű  volt a sok egyeztetés, aminek során sikerült a Sátoraljaújhelyi Tűzoltó Parancsnoksággal megegyezni, hogy ezen a napon eljöjjenek és a családi napunk keretében katasztrófavédelmi napot is tartsanak, különféle látványos bemutatókkal. Őket több ízben személyesen is felkerestük és ők is eljöttek, bejárták a helyszíneket és együtt gondosan elterveztük aprólékosan, hogy hol mi fog történni. Beszerezték az engedélyeket ehhez a felettes szervtől, mi is beszereztük a területfoglalási engedélyeket.

Kamarakiállítást  készítettünk  elő a  sárospataki  diáktűzoltóság Múzeumunkban őrzött tárgyi emlékeiből a Gutenberg teremben.Ehhez kapcsolódóan felújítottuk és kiállítottuk az egykori diáktűzoltók kocsiját, Múzeumunk egyik legszebb darabját, interaktívan bemutatva azt, azaz a gyerekek akár fel is ülhettek rá. Egy másik, általános tűzoltó történeti kiállítást is berendeztünk a Repositorium teremben, ennek anyagát Juhász Péter tűzoltó alezredes úr, a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóprancsnokság parancsnoka bocsátotta rendelkezésünkre. Erre a nagyszabású alkalomra újból készítettünk egy munkafüzetet, amit már kézbe is tudtunk adni családinapunkon részt vevő vendégeinknek, hiszen a Pataki Iskolamúzeumi Füzetek 4. számaként megjelentettük.

A program hivatalos megkezdése elıtt, már kilenc órakor megérkeztek a tőzoltók,  beálltak  a járműveikkel. Három  szerrel  érkeztek Sátoraljaújhelybıl,  a negyedik, emelıdarus  szer Szerencsről  érkezett, és nem fért be az iskolaudvarra, ezért az a Kossuth utcai kapunál állt meg kint az utcán,   ahová előzetesen területfoglalási engedélyt kaptunk az önkormányzat illetékes szervétől.

Pontban tíz órakor megkezdıdött  a hivatalos megnyitó az iskolaudvaron, ahol  már  elıkészítettük  a  hangosítást  is.  A  családi  napot  Pocsainé  dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony nyitotta meg ünnepi keretek között a Gyűjtemények nevében, megköszönve a jelenlévıknek, hogy eljöttek és röviden ismertette a nap programját.  Ezután átadta a szót Juhász Péter tűzoltó parancsnok úrnak, aki ünnepi beszédében méltatta a sárospataki diáktőzoltók munkásságát, nagyra értékelve azt, egyben buzdította a jelen kor nemzedékét, hogy az elıdök által képviselt értékeket (önkéntesség, másokért való szolgálat, hazaszeretet stb.) ők is büszkén vállalják.

Ezt  követıen   elkezdıdtek   a  látványos  bemutatók  és  ismertetők.  A résztvevők, elsősorban persze a gyermekek nagy lelkesedéssel nézték meg a tűzoltó járműveket, akár bele is ültek, felmásztak a tetejére és kézbe fogták a különböző  érdekes szerszámokat, tűzoltó berendezéseket. Nagy örömmel próbálták fel a tűzoltó sisakokat, tűzoltó és vegyvédelmi ruhákat.

A bemutatók közül legnagyobb sikert a rendkívül látványos „konyhatűz szakszerőtlen oltása” címő bemutató aratta, ezt háromszor is bemutatták a tűzoltók, közkívánatra.  A gyakorlati bemutatók sora 13.00 órakor fejezıdött be, ezután a tűzoltókat megvendégeltük a Gutenberg teremben, ahol töltött káposztát és pörköltet fogyaszthattak juhtúrós sztrapacskával, munkájuk jól megérdemelt jutalmaként, ezzel is felidézve egy régi pataki hagyományt, ami szerint a pataki polgárok megvendégelték a diáktűzoltókat egy-egy sikeres tűzoltás után.  Vendégül láttuk egyúttal azokat a munkatársakat is, akik részt vettek a projektünk megvalósításában.

Délután   megtartottuk   a   múzeumpedagógiai   foglalkozásunkat,  ahol  a jelenlévőknek   megmutattuk  a  szép  kiállításokat,  majd  Darvas  Szilárd lelkész-katechéta mondta el nekik színes előadásában a sárospataki diáktűzoltók történetét. Utána a résztvevő gyerekek az elhangzottak alapján kérdőívet töltöttek ki Egeresi Gábor lelkész-történész vezetésével.

A  családi  napunk  során  a  résztvevők  egész  nap  ásványvizet  és  teát fogyaszthattak, a felnőttek kávét is, valamint aprósüteményeket.

A nap végére a szervezık és lebonyolítók kellemesen elfáradva, de boldogan állapíthattuk meg: projektünk záró alkalma, a nyolcadik családi napunk sikeresen zajlott le, sokan eljöttek, akiket tartalmas és érdekes programok keretében tudtunk megszólítani, ezzel is megismertetve, megszerettetve velük a Múzeumot.