„Comenius Sárospatakon” - Nemzetközi Comenius út - Beszámoló Családi Napról

A Családi Nap címe: „Comenius Sárospatakon” - Nemzetközi Comenius út

Időpont: 2013. június 29. szombat, 10:00 – 16:00

Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei


 

A megelőző héten megtörténtek az előkészületek a családi napra. Ennek részeként elkészítettük a Pataki Iskolamúzeumi Füzetek második számát, „Comenius, a népek tanítója/teacher of nations” címmel. A frissen nyomtatott füzetek pénteken (28-án) érkeztek meg Debrecenből Sárospatakra. A hivatalos megnyitó előtt, szombaton reggel előkészítettük a helyszíneket.

A családi napot Pocsainé dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony nyitotta meg ünnepi keretek között a Tudományos Gyűjtemények nevében a Repositorium teremben. Bemutatta az iskolamúzeumi füzetet a jelenlévőknek, akik között ott voltak a Comenius Társaság tagjai is. Ezt követően Laczkó Gabriella lelkész-szociológus és adattárigazgató tartotta meg előadását „Mestereknek mestere, a Látható világ” címmel. Az előadásban felhívta a figyelmet arra, hogy bár sokan foglalkoznak Comeniusszal, elsősorban pedagógiai elveivel és gyakorlatával, mégis nagyon sok nyitott kérdés van még életével és teológiai látásával kapcsolatban. Utóbbi még nagy lehetőségeket tartogat a kutatók számára, hiszen pedagógiáját is csak akkor érthetjük meg igazán, ha tisztázzuk annak teológiai alapjait.

Az előadás után a résztvevők szakavatott hozzászólásaikkal tették még értékesebbé az addig elhangzottakat. Ezt követően a Comenius Társaság képviseletében annak alelnöke: Dr. Koncz Gábor egyetemi tanár, közgazdász tartott beszámolót a társaság múltjáról és jelenéről, körvonalazva a jövő kihívásit is.

Ennek egyenes folytatásaként a jövőbeni lehetőségeket helyezte valósággal új dimenzióba Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadásában. „Nemzetközi Comenius út” címmel vázolta fel elképzeléseit egy lehetséges jövőbeni projektről, ami azokat a városokat, intézményeket kötné össze (elsősorban Európában), amelyek valamilyen módon kapcsolatban álltak Comeniusszal. Egy nagyszabású nemzetközi összefogás keretében lehetne Comenius emlékét még inkább életben tartani és mindazokat az értékeket megőrizni, melyeket ő maga is vallott és megélt. Ennek a projektnek a kezdeményezője és a terv kidolgozója, egyben a szervezési munka elindítója lehetne Sárospatak, azon belül is a Tudományos Gyűjtemények Múzeuma, természetesen a Comenius Társasággal karöltve. A jelenlévők osztatlan lelkesedéssel fogadták az elképzelést, nagy lehetőségeket láttak ebben a tervben és támogatásukról biztosították azt.

Az előadásokkal párhuzamosan az iskolaudvaron elkezdődtek a játékok, nagyon élvezték kicsik és nagyok egyaránt a mókás jeleneteket. A krumplipuska (bodzapuska egy változata), a fára vaskarika, a játék ágyú és más érdekes játékok várták az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. A Gutenberg teremben a nap folyamán végig kézműves foglalkozás zajlott, ahol a szép számú érdeklődő különféle dísztárgyakat, gyermekjátékokat készíthetett a Tudományos Gyűjtemények textil restaurátora vezetésével.

Délután az érdeklődők megtekinthették a múzeumot valamint részt vehettek egy játékos vetélkedőben, melyben a város Comenius emlékhelyeit járhatták be, természetesen a múzeumból indulva. A családi nap során a résztvevők frissítőket, ásványvizet, mézeskalácsot kaptak, valamint az elkészített szép emléktárgyakat hazavihették. Mindent összevetve megállapíthatjuk: projektünk ötödik családi napja is jól sikerült, hiszen rendezvényünkre sokan eljöttek, köztük szép számmal pataki öregdiákok is.