Három fáklyám ég: Hit, Haza, Emberiség.

A Tudományos Gyűjtemények a Tiszáninneni Református Egyházkerület intézménye, a Sárospataki Református Kollégium keretei között működik. A  reformáció során létrejött Kollégium hagyományai határozzák meg szellemiségét.


 

A  leghívebben  Erdélyi János (1814-1868)  egykori neves tanárunk soraival adható vissza ennek lényege: Három fáklyám ég: Hit, Haza, Emberiség.