A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok 1783-1871/72 (Pdf)

Az alábbiakban a Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok névsorát

adjuk közre. A pataki kollégiumban 1783-tól rendszeresen feljegyezték az év közben,

illetve év végén kilépő, lelkésznek tanuló akadémiai tagozatos hallgatók nevét, a távozás

időpontját, úticélját, s a távozás indokát. A bejegyzések – némileg változó tartalommal –

az 1871/72. tanévig követhetők nyomon. Túlnyomórészt azok kerültek be a naplóba, akik

továbbiakban valamilyen tanítói (rectori, praeceptori, magántanítói, esetleg más néven

jelzett pedagógusi) feladatot láttak el. Ezenk.vül azonban rendre feltűnnek olyanok, akik

német nyelvtanulás céljából valamelyik szepességi városban kívántak továbbtanulni.

Továbbá időnként találunk olyan információt is, amely az illető ifjú sorsának másféle

változásáról, netán kollégiumon k.vüli haláláról tudósítja az utókort