Részlegek, munkatársak

A SRKTGy részlegei, és munkatársai

MUNKATÁRSAINK                                                                                                                                                                                                                         
A Tudományos Gyűjtemények munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület /Egyéb

 

 

 

 

 

 

Dienes Dénes PhD

 

 

 

 

 

 

Lelkész, pedagógia szakos tanár, szakképzett levéltáros, teológiai tanár, egyháztörténész (PhD)

 

 

 

 

 

 

Gyűjteményi igazgató, tudományos kutató

Irányítja, felügyeli és szervezi a Tudományos Gyűjtemények szakmai munkáját.

Az egyház- és a neveléstörténet kutatója. Szerkeszti az Acta Patakina és a Nemzet, Egyház,

Művelődés sorozatot.

Főszerkesztője a Sárospataki Füzeteknek. Tagja az

Egyháztörténeti Szemle szerkesztőségének.

 

Publikációi különböző szakfolyóiratokban és

gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Önálló kötetei      egyház-, hely-, iskola-, pedagógia- és

teológiatörténet tárgyában születtek.

 

Károli Gáspár-díj; Comenius Emlékérem.

 

 

Tanászi Árpád

 

 

Lelkész, állományvédelem (OSzK szaktanfolyam), EU -s pályázatírás

 

 

Gyűjteményi főtanácsos gyűjteményi igazgatóhelyettesi munkakörrel

A gyűjteményi idegenvezetés koordinálása, pályázatkezelés, kapcsolattartás, a Gönci Károlyi

Gáspár Múzeum és Biblia kiállítás szakmai felügyelője.

Cikkei könyvtártörténeti

katalógusokban jelennek meg.

 

 

 

 

 

Egeresi Gábor

 

Lelkész, általános- és középiskolai történelemtanár

Kollégiumi titkár

Kollégiumi „közös” ügyek (ingatlanok, rendezvények, pályázatok, kapcsolattartás, eseti

képviselet).

 

 

Timári István

 

 

Villamosmérnök, mérnők tanár

 

 

Informatikus

Biztosítja a Tudományos Gyűjtemények informatikai rendszerének megbízható

működését, szkennel, digitalizál, részt vesz az intézmény kiadványainak technikai

munkáiban, tartja a kapcsolatot a biztonságtechnikai üzemeltető cégekkel.

Asztalos József

Fényképész, video-operatőr. Református ksz. művelődésszervezői szak. (SRTA)

Szerkesztő (kiadói, technikai,honlap)

PR és honlap szerkesztés, könyvszerkesztés, kiadói és

technikai szerkesztés, tervezés.

A Nagykönyvtár munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület /Egyéb

Tanászi Árpád

Lelkész, állományvédelem (OSzK szaktanfolyam), EU -s pályázatírás

megbízott könyvtárigazgató

Irányítja, felügyeli és szervezi a Nagykönyvtár szakmai munkáját.

 

 

 

Csorba Dávid PhD

 

 

Magyar irodalom és nyelvtan – történelem szakos tanári és ógörög szakos bölcsész,

irodalomtörténész (PhD)

 

 

Könyvtári munkatárs, tudományos kutató

Az RMK –RMNY -katalógus gondozása, bővítése.

Publikációi jelentek meg a 16–18. századi magyar és nemzetközi művelődés-történet számos

területén (könyv-, könyvtár-, irodalom-, teológia-, és kultusztörténet). Ezek adatai elérhetőek az MTMT

adatbázisban.

 

 

 

Kovács Áron PhD

 

 

Történelem szakos bölcsész, történész (PhD)

 

 

Könyvtári munkatárs, tudományos kutató

Feladata a digitalizálási munkák szervezése, hagyatéki anyagok kezelése. A kézirattár gondozója Publikációi jelentek meg a 18–

20. századi eszme-, oktatás- és politikatörténet témakörében.

Ezek adatai elérhetőek az MTMT

adatbázisban.

 

 

Bátoriné dr. Misák Marianna

 

 

Lelkészi, egyháztörténész (PhD), könyvtári asszisztens

 

 

Könyvtári munkatárs, tudományos kutató

A szerzeményezett könyvek e- katalógizálása.

Egyháztörténeti publikációi jelentek meg a Tiszáninneni

Egyházkerület történetéből. Ezek adatai elérhetőek az MTMT

adatbázisban.

 

Éger Gábor

 

Informatikus könyvtáros

 

Könyvtáros

Olvasószolgálat, archiválás, intézi a könyvtárközi kölcsönzést.

Könyvtártörténeti publikációi a Sárospataki Nagykönyvtár

állományához kapcsolódnak.

Földényi Mariann

Magyar irodalom és német szakos tanár, könyvtáros, református közösségszervező

Könyvtáros

Feladata a hagyatéki könyvtárakkatalógusa.

Nagy Klára

Lelkészi, könyvtáros

Könyvtári munkatárs

Feladata a régi könyvek leírása.

Pásztor Gyuláné

Tanítónő

Segéd könyvtáros

A Folyóirattár felelőse.

Bálint István

Hivatásos sofőr

Raktáros

Raktáros. Fafaragásai köztereken és kollégiumi épületekben egyaránt láthatóak.

 

 

A Levéltár munkatársai

 

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

Szentimrei Márk

Lelkész, történelem szakos tanár

Levéltár igazgató

Irányítja, felügyeli és szervezi a levéltár szakmai munkáját, ellátja a kutatószolgálat, és az idegenvezetést.

Jósvay Klára

Dietetikus, levéltáros

Levéltáros

Hagyatékok, beérkezett anyagok rendezése, mutatók készítése, kutatószolgálat, egyéb.

Wallinger Mónika

Könyv –és papírrestaurátor, református közösségszervező

Szakképzett papír- és könyvrestaurátor

Levéltári és könyvtári dokumentumok restaurálása, az állomány szakmai felügyelete.

 

     

A Múzeum munkatársai

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

 

 

 

Pocsainé Eperjesi Eszter PhD.

 

 

 

Lelkész, etnográfus

 

 

 

Múzeumigazgató, teológiai kutatói főmunkatárs

 

Irányítja, felügyeli és szervezi a múzeum szakmai munkáját, részt vesz az állománygyarapításban és kutatók kiszolgálásában.

Publikációi az egyházművészet és a szakrális néprajz tárgyában, folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben jelennek meg. Önálló köteteket is publikált.

 

 

Egeresi Gábor

 

Lelkész, általános- és középiskolai történelemtanár

 

 

igazgatóhelyettes

Múzeumi ügyek intézése, tudományos előadások tartása. Kulturális  programok, rendezvények,       konferenciák,múzeumpedagógiai foglalkozások

 

 

 

 

megszervezése, lebonyolításának felügyelete.

 

 

Rádainé Bodnár Katalin

 

Szakképzett textilrestaurátor,

textilmérnök, középiskolai tanár, díszítőművészeti szakkörvezető

 

 

Textilrestaurátor

Textilrestaurálás, rekonstrukciók készítése, műtárgyak beazonosítása, tárgyleírása, a múzeum textil anyagának korszakonkénti feldolgozása. Publikációi műtárgyvédelem, múzeumpedagógia és textiltörténet területén jelentős.

 

     

 

Az Adattár munkatársai

 

Munkatárs

Végzettség

Beosztás

Munkaterület/Egyéb

 

 

 

Laczkó Gabriella

 

Lelkész, közművelő, szociológus, pedagógus

ELTE európai etnológia doktori

 

 

Adattár igazgató,

SRTA gyakorlati vezető tanár

Felügyeli és szervezi az adattár szakmai munkáját, részt vesz az állomány feldolgozásában

és a kutatók kiszolgálásában.

előadások tartása. Előadásokat tart

a kutatási területén (egyház-

 

 

iskola abszolutórium

 

szociológia témakörben).

Nagy-Baló Enikő Magdolna

Óvodapedagógus

Adattári munkatárs

Részt vesz az Adattár feldolgozó

és kutatókat segítő munkájában.