Laskai Osvát: Sermones de sactis Biga Salutis intitulati… Hagenaw, Henricus Gran 1497. Jelzete: SS.165.

Laskai Osvát: Sermones de sactis Biga Salutis intitulati…       Hagenaw, Henricus Gran 1497.

Jelzete: SS.165.

Ez a könyv a szerző három kötetes beszédgyűjteményének az első kötete. A református kollégium állományába 1739-ben került

Laskai Osvát ferences rendi szerzetes, kora híres prédikátora, a baranyai Laskón született 1450 körül és 1511-ben halt meg Budán. 

Tartalma szerint jelen kötet az egyházi év ünnepeire készült prédikációk gyűjteménye. A mű második részében szentek történeteit találjuk. Írásai, a radikálisabb politizáló irányzatát képviselik a ferences rendnek, és így joggal tekinthetjük szentbeszédeit előreformátori igehirdetéseknek. 

A kötet számozatlan 355/a. lapján a következő mondat olvasható (latinul): 

„Erzsébet,  Andrásnak Magyarország királyának leánya Sárospatakon született.”

Históriai értéke mellett, mint helytörténeti adat, páratlan abból a korból, melyben az írásos adatok jórészt hiányosak. Hivatkozásul szolgál ezáltal, mind a történeti munkák, mind a vallási Szent Erzsébet-kultusz műveléséhez.

A könyv restaurálásáról készült képeket a galériában a képre kattintva tekintheti meg