Comenius Sárospatakon 2 - Beszámoló Múzeumi Napról

A Múzeumi Nap címe: „Comenius Sárospatakon” 
Időpont: 2013. június. 10. 12:00 – 16:00 
Résztvevők: a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskola és diákotthona tanulói Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Gutenberg terem

A megelőző héten és a délelőtt folyamán lezajlottak az előkészületek, délben már minden készen állt a gyermekek fogadására. Meg is érkeztek időben, így pontban tizenkét órakor elkezdődhetett a Múzeumi Nap.

A résztvevő harminc gyermek elfoglalta a helyét, és meghallgatták Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony rövid köszöntését.

A bevezető gondolatokat követően a Tudományos Gyűjtemények munkatársa, Tanászi Árpád tartott előadást ezzel a címmel: „Comenius oskolája.” A résztvevő gyermekek a színes, kivetítőn sok képet bemutató előadásból először megismerhették a 17. század jellegzetes iskoláját, az akkori társadalom és a szülők gyermekekhez való hozzáállását. A kor¬történeti háttér, a mai szemmel nézve rideg családi közeg és csak a szűk elit számára elérhető oktatás ismertetése elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a gyermekek felismerjék Comenius pedagógiáról való gondolkodásának korszakalkotó jelentőségét. A továbbiakban ezeket a nevelésre vonatkozó elképzeléseket ismertette az előadó, felhasználva illusztrációként az Orbis Pictus gazdag képanyagát valamint a Schola Ludus-t és az abban megfogalmazott, a mai modern oktatást sok tekintetben megalapozó nevelési elméletet, kiemelve annak gyakorlati vonatkozásait. A tudományos igényű, ugyanakkor a gyermekek nyelvén megfogalmazott előadás után rövid szünet következett.

A szünet után Darvas Szilárd múzeumi munkatárs Comenius életét ismertette a résztvevőkkel, kiemelve a Sárospatakon töltött esztendeit, majd főként erre az előadásra építve következett a vetélkedő. A gyerekek Egeresi Gábor múzeumi munkatárs vezetésével felkeresték a Sárospatakon fellelhető Comenius-emlékhelyeket. Először természetesen a Múzeumban keresték meg a feltett kérdésekre a válaszokat, az iskolatörténeti kiállítás Comeniusnak szentelt bemutató termében. Ezután a Kollégium bejáratánál található két emléktáblát keresték fel és az Iskolakertben lévő Lorántffy Zsuzsanna szobrot. A két utolsó helyszín a Comenius utcai emléktábla, valamint a Comenius nevét viselő felsőoktatási intézet, azaz a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kara voltak. A gyermekek nagyon élvezték a feladatokat és ügyesen meg is oldották azokat.

A délután további részében visszatértünk a Gutenberg terembe, amit addigra átrendeztek a Tudományos Gyűjtemények munkatársai, előkészítve azt a kézműves foglalkozásra. A gyermekek ollót, ragasztót és más eszközöket kaptak a kezükbe, és múzeumunk textil-restaurátora vezetésével szép ajándéktárgyakat készítettek, amiket haza is vihettek.

A nap, egyben a Múzeumi Napok hat alkalomból álló sorozata zárásaként a Múzeum igazgató asszonya a résztvevők számára igen kedves helyszínen, a Heitzman cukrászdában köszönte meg a gyermekeknek és a munkatársaknak részvételüket és munkájukat. Itt mindenki elfogyaszthatott egy szelet tortát és két gömb fagylaltot, a gyermekek (és a felnőttek) nem kis örömére.

Amellett, hogy a gyermekek jól érezték magukat, sok ismeretre is szert tehetek ezen a napon és pozitív, reményeink szerint életre szóló élményeket szereztek, és ami talán a legfőbb eredmény: megszerették a múzeumot. Mindezt egybevetve a projektünk hatodik, egyben utolsó múzeumi napját is sikeresnek tekintjük.