Comenius Sárospatakon - Beszámoló Múzeumi Napról

A Múzeumi Nap címe:  Comenius Sárospatakon 
Időpont: 2013. május 10. péntek 10:00 – 16:00 
Résztvevők: a túrkevei Kaszap Nagy István Általános Iskola és Óvoda tanulói     Református 
Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Rákóczi Vár

A hét folyamán lezajlottak az előkészületek, így 10-én reggel már minden készen állt a gyermekek fogadására. Meg is érkeztek egy kisebb késéssel, így 10:15-kor elkezdődhetett a Múzeumi Nap.

A résztvevő harminchárom gyermeket és az őket kísérő pedagógus kollégákat a Repositorium teremben fogadtuk. Vendégeinket Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter igazgatóasszony köszöntötte, bemutatva nekik intézményünket és ismertette a napi menetrendet. Itt lehetőség volt a hosszú út után egy kis felfrissülésre, ásványvizet, mézeskalácsot fogyaszthattak a gyermekek.

A fogadás és felfrissülés után elkísértük vendégeinket az iskolamúzeumba, ahol megnézték az iskolatörténeti kiállítást. Itt betekintést nyerhettek a múzeum gazdag iskolatörténeti, kultúrtörténeti és egyházművészeti kiállításaiba. Természetesen a legnagyobb érdeklődést ezúttal is az iskolatörténeti rész váltotta ki. A kiállított fizikai eszközök, különösen a Laterna Magica nagyon tetszett nekik. Sajnos a Nagykönyvtár dísztermét már nem mutathattuk meg, mivel május 2-án megkezdődtek a felújítási munkálatok és azok befejezéséig a könyvtári rész zárva tart.

Ezt követően rövid szünet és pihenő után két csoportra osztottuk a gyermekeket. Az egyik csapat a Gutenberg terembe vonult, ahol elkezdődtek a kézműves foglalkozások. A megelőző múzeumi naphoz hasonlóan a „Tavaszi zsongás” című óra keretében a múzeum textil-és papír-restaurátora vezetésével a gyermekek különféle emléktárgyakat készítettek, szélforgókat és tavaszi díszeket. Ahogyan elmúlt alkalommal, úgy most is a résztvevő gyermekek lelkesen vetették bele magukat a közös munkába, és természetesen most is nagy örömmel és büszkeséggel vitték haza azokat.

Ezzel egy időben a másik csoport visszatért a Repositoriumba, ahol meghallgatták múzeumi munkatársunk, Darvas Szilárd színes előadását Comenius személyéről és az egyetemes pedagógiatörténetben betöltött szerepéről, kiemelve a Sárospatakon töltött éveit. Rögtön utána Egeresi Gábor múzeumi munkatárs vezetésével elkezdődött az erre az alkalomra összeállított vetélkedő, „Comenius nyomában Sárospatakon” címmel. A kiosztott lapon lévő térkép és feladatok segítségével bejártuk az abban szereplő helyszíneket és kerestük a válaszokat a feltett kérdésekre. A gyermekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a játékba és barangolták be a helyszíneket, ezzel is elmélyítve az előzőleg megszerzett ismereteiket, illetve felfedezve iskolánk, az iskolakert és a belváros szépségeit.

A két csoport ezután helyet cserélt és teljesítette az előzőekben leírtak szerint a másik programot, tartva az előre betervezett időpontokat. Készítettünk még néhány csoportképet a harminchárom gyermekkel és négy kísérő pedagógussal a múzeum bejárata előtt, azután átsétáltunk az ebéd helyszínére.

A bőséges ebéd után most is elmentünk a Rákóczi várba, ahol megnéztük az ott működő múzeum állandó és időszaki kiállításait. A Vörös-toronyban lévő kiállításon megismerkedhettek a tulajdonképpeni várral, annak történetével egészen az 1530-as évektől kezdve napjainkig, ez nagyon tetszett nekik. Hasonló lelkesedéssel, szinte fáradhatatlanul nézték meg a lakótorony után az egykori palotát is, ahol szintén nagyon értékes, számukra is érdekes hadászati és ipartörténeti különlegességeket tekinthettek meg.

Az előre tervezett időpontnál egy kicsit később, 16:30-kor fejeződött be a várlátogatás, egyben a múzeumi nap utolsó tematikai egysége. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy minden a terv szerint zajlott, és ezen a napon is pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk úgy a gyermekek részéről, mint a pedagógus kollégáktól. Ezek alapján projektünk ötödik múzeumi napját is sikeresnek tekinthetjük.