Lezárult pályázat

Március 31-én befejeződött a TÁMOP-3.2.4.A.-11/1-2012-0056 „A tudás patakja” című projekt

A 2012. október 1-jén indult sokrétű fejlesztés befejeződött. Az egyik legfontosabb célkitűzését teljesítettük. Több mint 103.000 rekorddal bővült az elektronikus katalógusunk, valamint megtörtént az intézmény honlapjának fejlesztése, négynyelvű, akadálymentes felület kialakítása is. Ezen kívül a könyvtár infrastrukturális ellátottsága is bővült, egy új kutatószoba került kialakításra. A könyvtárhasználatot népszerűsítő programokon fiatalok százai fedezhették fel a könyvtárat és annak értékeit, vagy ismerkedhettek irodalmi, teológiai, helytörténeti művekkel.

Az izgalmas előadások során a résztvevők megismerkedtek a Tudományos Gyűjtemények részlegeivel és az értékes dokumentumokkal. Tartalmas előadások hangoztak többek között el Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Tompa Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Fekete Gyula, Mészöly Dezső és Kazinczy Gábor, Pósa Lajos, Fáy András volt sárospataki diákok munkásságáról. Terítékre került Kövy Sándor sárospataki jogtudós, Cs. Szabó László író és Molnár Mária misszionáriusnő munkássága is. A gimnáziummal közösen megszervezett és már hagyománnyá vált Verspataknak is nagy sikere volt.  A teológiai szalmai program keretében a résztvevők előadást hallhattak többek között a reformáció és a művészetek kapcsolatáról, az unitárius egyházról, a vegyes házasság XVII. és XIX. századi helyzetéről, a hitvallásokról és a hitvallókról, az egyházközségek épített, tárgyi és írott örökségéről, valamint egyházközségek egyházigazgatási iratainak fontosságáról. Sikeres bibliai vetélkedőket bonyolítottunk le az általános iskolában.

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

                                                                       Tanászi Árpád

                                                                                        projektmenedzser