Lorántffy Zsuzsanna hímzőműhelyében - Beszámoló Családi Napról

A Családi Nap címe: „Lorántffy Zsuzsanna hímzőműhelyében”

Időpont: 2013. április 13. szombat, 10:00 – 16:00

Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

Miután a megelőző napokban elvégeztük az előkészületeket, programunk a tervezett időben elkezdődött, tíz órakor. A kedvező időjárásban reménykedve a programok egy részét kültéri helyszínekre terveztük. Már a megnyitóra sokan eljöttek, tizenhatan. A családi napot Pocsainé dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony nyitotta meg ünnepi keretek között a Gyűjtemények nevében, ennek helyszíne a Repositorium épülete volt. Megnyitójában ismertette Lorántffy Zsuzsanna életét, méltatta jelentőségét, a magyar kultúr- és egyháztörténetben betöltött szerepét. Előadásában bemutatta a nagyasszony nevével fémjelzett hímzőműhelyt is. Mindezt egyrészt tudományos alapossággal tette, másrészt az embert: a feleséget és édesanyát is bemutatva a résztvevőknek. Ezen a helyszínen a későbbiekben két színvonalas előadás hangzott el, mindkettő Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony részéről. A tizenegy órakor kezdődő előadásban a múzeum úrihímzéses úrasztali terítőit mutatta be diaképek segítségével. Közel háromszáz darabot őrzünk gyűjteményünkben, ebből harminc került ismertetésre. Az érdeklődők betekintést kaphattak az értékes úrasztali terítők készítésének technikai részleteibe, megismerhették azok gazdag motívum-világát és szimbolikáját. A délutáni két órakor tartott előadásban igazgató asszony a habánok eredetét, hányatott történetét ismertette, különös tekintettel sárospataki működésükre. Bemutatta múzeumunk páratlanul gazdag habán kerámia gyűjteményének legszebb darabjait. Az érdeklődők megismerhették a habán keramikusok művészetét, munkáik formavilágát, a díszítés, a stílus fejlődését. Mindkét előadás sikeres volt, a hallgatók tapssal jutalmazták, és néhányan ott maradtak, kérdéseket tettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. A megnyitóval egy időben, tíz órakor a többi helyszínen is elindultak a programok. A Gutenberg-teremben a kilenc órától tartó előkészületek után megkezdődött „A hímzés varázsa” című bemutató foglalkozás. A sárospataki  

Lorántffy Zsuzsanna Hímzőkör képviseletében négy hölgy érkezett, akik egész nap velünk voltak és lelkesen tanították a szép számmal érdeklődőket (mintegy tizenöten voltak) az úrihímzés fortélyaira. Néhány fiatalasszony és kislány nagyon ügyesnek bizonyult a hímzésben. A bemutatót tartó hölgyek szerint ez a programunk kivételesen sikeres volt, ritkán tapasztalnak ilyen fokú érdeklődést az úrihímzés, egyáltalán a hímzés iránt. Örömmel tapasztaltuk, hogy érdemes volt felhívni a fiatalok figyelmét erre a nagyon értékes kultúrtörténeti kincsünkre. Ugyanezen a helyszínen a gyűjtemények textil restaurátora szintén bemutatót tartott a különböző hímzéstechnikákból, lehetőség volt minták készítésére, igény szerint kifestve vagy kihímezve azokat, amit végül a résztvevők hazavihettek. Előzetesen elkészítette az információs táblákat, amelyeken látható volt, hogy hogyan és mivel színezték meg a textíliákat vagy éppen a hímzőfonalat a megelőző évszázadokban. Ebben a teremben volt kiállítva a nap folyamán az egyik legszebb, eredeti Lorántffy terítő is, természetesen zárt vitrinben. Az iskolaudvaron korhű játékok és harci bemutatók zajlottak egész nap. A hagyományőrzők két lóval vonultak fel, viseletükkel és fegyvereikkel is felidézve a 17. századi magyar hadviselést. A résztvevők nem csak megnézhették a harci bemutatót, de ki is próbálhatták ügyességüket. Lehetőség volt kardozni, nyilazni, lóháton ülve karddal vesszőkoszorúkat begyűjteni a fák ágairól. Egész nap nagyon sokan látogatták ezt a helyszínt is, összesen mintegy nyolcvanan voltak, főként gyermekek, de természetesen eljöttek a szülők és nagyszülők is. A délutáni kis zápor sem vette el a gyermekek kedvét a „harci mulatságtól”, végig kitartottak. A másik szabadtéri helyszín az iskolamúzeum bejárata előtt felállított korongozó műhely volt. Itt a múzeumi munkatárs szakavatott irányítása mellett a gyermek és felnőtt résztvevők a fazekas mesterség rejtelmeibe nyerhettek bepillantást, ezzel is felidézve a sárospataki habán hagyományokat. Ezen a helyszínen is sokan megfordultak a nap folyamán, mintegy negyvenen, és szép tárgyakat alkottak, amelyeket majd az utómunkálatok elvégzése után (szárítás, égetés) később kapnak meg a résztvevők.

A családi nap során a résztvevők frissítőket, teát, ásványvizet, mézeskalácsot kaptak, valamint az elkészített szép hímzéseket hazavihették. Összességében elmondhatjuk: projektünk harmadik családi napját sikeresnek tekinthetjük, mivel a kitűzött céljainkat ismét maradéktalanul elértük.