Föl a hazáért és szabadságért - Beszámoló Családi Napról

A Családi Nap címe: „Föl a hazáért és szabadságért”

Időpont: 2013. március 14. 10:00 – 16:00

Résztvevők: 30 fő

Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei

Programunk a tervezett időben elkezdődött, 10 órakor. A rossz időjárás ellenére már a megnyitóra sokan eljöttek. A családi napot Pocsainé dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony nyitotta meg ünnepi keretek között a Gyűjtemények nevében, ennek helyszíne a Repositorium épülete volt.

A megnyitó után Darvas Szilárd múzeumi munkatárs bemutatta a pataki diákok 1848/49-es zászlaját, amelyet szintén a Repositoriumban állítottunk ki. Ezt követően összefoglalta a kassai 9. számú, közkeletű nevén a „vörössipkás” hadtest történetét, kiemelve a benne szép számmal szolgáló pataki diákok szerepét, majd bemutatta az erre az alkalomra készített munkafüzetet.

A programban meghirdetett vetélkedőre a nap során kétszer is sor került, ám a délutánin kénytelenek voltunk kihagyni a két iskolakerti helyszínt, tekintettel az ítéletidőre. Az elmaradt állomásokat és az ahhoz kapcsolódó kérdések megoldását „házi feladatként” kapták meg a résztvevők. Mivel túlnyomó részben helyi lakosok vettek részt a családi napon, ez feltehetően nem okozott megoldhatatlan kihívást számukra. A munkafüzet nagyon tetszett a résztvevőknek, örömmel forgatták és lelkesen oldották meg a feladatokat kicsik és nagyok egyaránt.

A kézműves foglalkozások is nagy népszerűségnek örvendtek, két műhely is működött egyidejűleg a Gutenberg teremben. Ezeket a Gyűjtemények papír-restaurátora és textil-restaurátora vezette. Főként gyermekek jöttek ide, de jó néhány felnőtt is részt vett a kardok, honvéd csákók, kokárdák készítésében. Ezek a foglalkozások is nagyon jó hangulatban teltek.

Ezen a családi napon a résztvevők természetesen az állandó iskolatörténeti kiállítás egyéb tárgyai mellett az 1848/49-es szabadságharc emléktárgyait is megtekinthették. Emellett bemutattuk a többi, ehhez a korszakhoz kötődő kincseinket, mint például Damjanich János honvédtábornok tajtékpipáját, eredeti Kossuth-bankókat, a már említett zászlót és Bertha Zoltán pataki festőművész alkotását, „A pataki vörössipkások” című festményt.

A tervezett közös éneklésre is sor került, ám a szokatlanul zord időjárás miatt nem az eredetileg tervezet szabadtéri helyszínen, hanem a múzeum épületében. Különösen emelkedett hangulatúvá tette ezt a programot az, hogy végül a történelmi ereklyék között csendültek fel a jól ismert Kossuth nóták.

Az eredeti tervek szerint 16 órakor zártuk le a családi nap eseményeit. A jelenléti íven is szereplő több mint harminc fő mellett még mások is eljöttek, mindösszesen mintegy ötvenen. Ezt elfogadható eredménynek tartjuk, hiszen egyrészt munkanap volt március 14-e, másrészt a szokatlanul hideg és viharos idő miatt tudomásunk szerint több család el sem indult, akik pedig jelezték részvételi szándékukat. Főként emiatt leginkább sárospataki illetőségű családok érkeztek, de néhányan a környékbeli településekről is eljöttek. Családi napunkról a Zemplén Televízió stábja értékes összeállítást készített, amelyet műsorra is tűztek.

A családi nap során a résztvevők frissítőket, forró teát, gyümölcsöt, mézeskalácsot kaptak, valamint az elkészített kardokat, csákókat, nemzeti színű szalagokat, kokárdákat hazavihették.

Összességében elmondhatjuk: projektünk második családi napját sikeresnek tekinthetjük, mivel a kitűzött céljainkat maradéktalanul elértük.