A Nagykönyvtár története-lengyel nyelven

Budynek Wielkiej Biblioteki                                

 

Kolekcja otrzymała godne miejsce w południowym skrzydle budynku Kolegium, wybudowanym na podstawie planów Mihálya Pollocka. Biblioteka została zbudowana w latach 1834-36. Płaski sufit został wymalowany przez mistrza z Koszyc Józsefa Linzbauera. Podzielił on powierzchnię na trzy pola, na dwóch skrajnych polach umieścił postci i symbole obrazujące muzy sztuki i nauki, w środkowym polu namalował budynek z kopułą, który patrząc z miejsca położonego naprzeciw wejścia sprawia wrażenie prawdziwej przestrzeni. Ciekawostką jest, że już prawie wymalowane sklepienie zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1834 roku, dlatego też artysta musiał rozpocząć prace od nowa. Ten fakt upamiętnił Linzbauer, na części o wyglądzie mapy,  położonej u stóp jednej z postaci Ateny Pallas.

Wnętrze pomieszczenia jest zrobione w całości z drewna. Pokryte powłoką z brzozy, dębowe kolumny utrzymane w stylu gotyckim podtrzymują galerię. Te, oraz gwieździsta intarsjowana podłoga przygotowana z czworokątnych tablic- wraz z regałami- wychwalają pracę rąk stolarza Kristófa Brenninga z Sátoraljaújhely.