Mai gyűjtemény

A Múzeum teljes állománya 2016. december 31-én 29.010 múzeumi egység volt. Egyházművészeti anyagunk folyamatosan gyarapszik, református gyülekezeteinkből bekerülő klenódiumok, egyházművészeti tárgyak kapcsán. Iskolatörténeti anyagunk gyarapodása szintén folyamatos. Gyarapodásunk adományokból, ajándékozás, hagyaték útján történik, ritka esetben vásárlás által.

A Múzeum teljes állománya 2016. december 31-én 29.010 múzeumi egység volt. Egyházművészeti anyagunk folyamatosan gyarapszik, református gyülekezeteinkből bekerülő klenódiumok, egyházművészeti tárgyak kapcsán. Iskolatörténeti anyagunk gyarapodása szintén folyamatos. Gyarapodásunk adományokból, ajándékozás, hagyaték útján történik, ritka esetben vásárlás által.

Az elmúlt időszak értékében kiemelkedő gyarapodásai: Löffler Béla kassai szobrász hagyatékából özvegye három Győri Elek festményt juttatott el Múzeumunkba: Tarcali búcsú, Disznóölés, Legénybúcsúztató. Kazup Antalné adományaként Győri Elek Vasárnap délután c. olajfestményét kaptuk meg.

Külföldi néprajzi anyagunk Babos Sándor lelkész-misszionárius és feleségének adománya, missziói állomáshelyükről Mandzsúriából. Molnár Mária misszionárius pápua gyűjteményi anyagával jelentős értéket képvisel a külföldi néprajzi anyagunk.

Numizmatikai anyagunk Bodó Sándor Amerikában élő festő-szobrász-éremművész adománya, nyolc darabból álló 24 karátos arannyal futtatott bronz éremsorozata, mely az Amerikai Függetlenségi harcban részt vett európai hadvezérek emlékét örökíti meg. Lesli Balázs /USA/ ajándéka 11 darab értékes numizmatikai anyag. Obulus, ezüstpénzek, valamint 1848-ből V.Ferdinánd arany dukátja. Beno Menyhért /1900-1990/ volt pataki diák és felesége 1987. április 23-án kelt végrendeletükben minden vagyonukat a Sárospataki Református Kollégiumnak ajándékozták. A felbecsülhetetlen értékű, 667 egységből álló porcelángyűjtemény: sevres-i, meisseni, bécsi, berlini, frankenthali, ludwigsburgi, nymphenburgi, herendi, telkibányai üzemek 18-19. századi remekműveit tartalmazza. Valamint Rudnay Gyula Tájkép c. festménye, Glatz Oszkár öt darab olajfestménye, köztük a művész önarcképe. Az elmúlt évtizedek értékében legkimagaslóbb gyarapodását jelentette a Beno hagyaték gyűjteményünkbe kerülése.

Svájcban élő pártfogónk, Piros Gyula órásmester évről-évre gyarapítja régi értékes óra gyűjteményünket. Szépségében és értékében is egyedülálló gyűjteményt fejlesztett ki ajándékai által: férfi- női karórák, zsebórák, vekkerek színes választékában gyönyörködhetünk.

Szalai Zoltán rajztanár hagyatékaként több mint ezer darab diákrajz, valamint képzőművészeti írások kerültek a Múzeumba. Az adomány jelentőségét emeli, hogy 1950 és 1980 közötti dokumentumokról van szó.

Nemrég kapta meg a Múzeum Szathmári Lajos volt pataki diák hagyatékát Amerikából. Az értékes és számunkra különleges üzenetet hordozó anyag feldolgozásra került.

Dr.Bertha Zoltán sárospataki tanár kimagasló értéket képviselő képzőművészeti hagyatékával gazdagította a család gyűjteményünket.

Jelentős hagyatékok még: Minnay Lajos orvos, Németh Gábor történész, Németh László író, és Újszászy László belgyógyász főorvos hagyatéka. Dr.Újszászy László hagyatékával üveg tárgyak, patika üvegek, fatégelyek és képzőművészeti alkotások kerültek beírásra. A református gimnáziumból fizikai eszközök, laboratóriumi tárgyak és egyéb iskolatörténeti anyagok kerültek a múzeumi gyűjteménybe.  

Fő gyűjtési területünk továbbra is az iskolatörténet és az egyházművészet. Sárospatak város történetére vonatkozó dokumentumokat, az iskola történetéhez kapcsolódó tárgyak, tablók, fényképek gyűjtését is tovább folytatjuk. A tájunkban még meglévő népművészeti emlékek, textíliák és használati tárgyak elfogadásával a már pusztulófélben lévő múlt tárgyait szeretnénk megmenteni. Számos olyan tárgyat is elteszünk, amely a jelen eseményeit dokumentálja. Múzeumi gyűjteményünkben vannak kevésbé értékes tárgyak is, de több a felbecsülhetetlen értékű muzeális tárgyak száma. Tudjuk, hogy ezek a tárgyak nemzeti értéket képviselnek, mint nemzeti kincset, meg kell őriznünk a jövő nemzedéke számára.