Szépészeti Műgyűjtemény

A Szépészeti Műgyűjteményt Felméri Lajos /1840-1894/ filozófia tanár alapította 1871-ben, miután hazatért európai tanulmányútjáról. Sokat utazott és tapasztalatait muzeológiai tevékenysége során hasznosította. Gyűjteni kezdte az antik, majd az újabb kori, művészettörténeti – építészeti, szobrászati, festészeti – reprodukciókat.

A Szépészeti Műgyűjteményt Felméri Lajos /1840-1894/ filozófia tanár alapította 1871-ben, miután hazatért európai tanulmányútjáról. Sokat utazott és tapasztalatait muzeológiai tevékenysége során hasznosította. Gyűjteni kezdte az antik, majd az újabb kori, művészettörténeti – építészeti, szobrászati, festészeti – reprodukciókat. A Műgyűjtemény gyarapítása tovább folytatódott br. Vay Miklós és Izsó Miklós szobrászok hagyatékaival. Felméri 1873-ban Kolozsvárra történő távozásával kissé megtörik a gyarapodás üteme. Bokor József gyűjteményi őrsége 1878 és 1888 között vett újra lendületet a gyarapodás. Az ő közreműködésével jött létre a Szépészeti és Műrégészeti Múzeum, amely magába foglalta a Szépészeti Műgyűjteményt, az Éremtár anyagát, valamint a Régészeti anyagot. Innentől kezdve folyamatos a gyarapodás és értékében is kiemelkedő.

 A Református Kollégium már a múlt század végétől általános gyűjtőkörű múzeum létrehozására törekedett. Ennek megvalósulását sokáig késleltették a megfelelő nagyobb épületrészek hiánya. Ezért sokáig a Könyvtárban őrizték a tárgyakat. Innen ágaztak szét, váltak az egyes ágazatok önállókká, s muzeálissá vált részük képezte a jelenlegi Múzeum magvát.