A „Museum Physicum”

A „Museum Physicum” alapjait Simándi István /1675-1710/ tudós professzor rakta le. 1709-ben nyugat-európai tanulmányútjáról értékes fizikai eszközöket hozott haza az iskolának. Simándi volt az, aki elsőként tanított hazánkban kísérletekkel fizikát.

A „Museum Physicum” alapjait Simándi István /1675-1710/ tudós professzor rakta le. 1709-ben nyugat-európai tanulmányútjáról értékes fizikai eszközöket hozott haza az iskolának. Simándi volt az, aki elsőként tanított hazánkban kísérletekkel fizikát. Ezért sokan „őrdöngősnek” nevezték. Ezeknek az eszközöknek jelentős része ma is megtalálható az Iskolamúzeumban. /pl. Laterna Magica, Légszivattyú…/ Simándi az 1708/09. iskolai év záróvizsgájára összegyűlt hallgatóság előtt ezt nyilvánosan be is mutatta. Ezen az év végi vizsgán részt vett a Patakon tartózkodó fejedelem II. Rákóczi Ferenc is. Simándi Istvánt jeles és tudós egyéniségek követték a fizikatanításban. Barczafalvi Szabó Dávidot /1752-1828/ 1791-ben választották meg Sárospatakra matematika és fizika tanárnak. Ő tanította elsőként magyarul a fizikát. 1792 és 1805 között a „Museum Physicum” őre és gyarapítója. Az ő idejében már országos híre van a gyűjteménynek. Kézy Mózes /1781-1828/ 1813 és 1831 között tanított Patakon. Ez idő alatt a múzeumi gyűjtemény őre. A környékbeli iparosok segítségével, maga készítette tanszerekkel is gyarapította az állományt. Ellend József tudós tanár /1866-1921/ foglalkozott a fénytöréssel, a törésmutatóval, a hullámhosszúsággal és nagy gondot fordított a fizikai szertár gyarapítására. A „Museum Physicum” gyűjteményének gondozását 1892-ben vette át. Ekkor több mint ezer kémiai és fizikai eszköz, készülék, vegyszer és falitábla alkotta az állományt. A millenniumi, majd a párizsi világkiállításra is küldött fizikai eszközöket. Innen az iskola ezüstéremmel térhetett haza.