A Múzeum és épülete

A Református Kollégium udvarán méltóságteljesen áll a Múzeum épülete, a Berna-sor, megőrizve a 18. század végétől a változó korok ellenére a régmúlt üzenetét. Az egyemeletes épület a Kollégium borainak tárolására szolgáló pincék fölé épült, 1771-1772-ben.

A Református Kollégium udvarán méltóságteljesen áll a Múzeum épülete, a Berna-sor, megőrizve a 18. század végétől a változó korok ellenére a régmúlt üzenetét. Az egyemeletes épület a Kollégium borainak tárolására szolgáló pincék fölé épült, 1771-1772-ben. Tervezője és építője Lieb Tamás, sóvári mester volt. A Múzeum épületéhez kapcsolódó Csengettyű-sort 1878-ban lebontották, viszont meghagyták annak a Berna-sorral érintkező déli végét és hozzátoldották a Berna-sor keleti végéhez. Így alakult ki a hat helyiségből álló egyemeletes épület, melynek mindkét szintjén, a déli homlokzati részen árkádos tornác fut végig. A tornácok később épültek hozzá az épülethez, mégis harmonikus az egésznek az összhatása. Nagyon szép az emeleti folyosó enteriőrje. A belső helyiségek falait szegmentíves fülkékben ajtó- és ablaknyílások törik meg. A falakra kosáríves, fiókos dongaboltozatok hajlanak. Az épület nyeregtetőjének közepéből huszártorony emelkedik ki, a lebontott Csengettyű-sor kis harangja függ benne. Ez akkor szólal meg, ha a világon meghal egy pataki diák. A Berna-sor egyetlen épülete annak a korszaknak és stílusnak, amelyet protestáns kollégiumi barokknak nevezünk. Volt tanári lakás, itt szállásolták el a tanulók vizsgáira vagy más ünnepi alkalmakra érkező világi- és egyházi méltóságokat. Ezért kapta a „küldöttségi szállás” nevet. Laktak a földszinti szobákban diákok, de szobái szolgáltak borkimérésre és raktárhelyiségnek is.  A Berna-sor megépítését az iskola Szathmáry Király Györgynek, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főkurátorának köszönheti, aki kezdeményezte, felügyelte az építkezést, sőt költségeihez is tetemes összeggel járult hozzá. A Múzeum épülete műemlék. Megóvása, a jövő számára való megtartása, kötelességünk.

Az iskola archívumát, régi levéltári anyagát először az iskola legrégibb épületében, az ún. Trója részben tartották. Itt lakott a senior. A senior őrizte még az iskola pecsétjét és a gazdálkodáshoz szükséges pénzt. A „Museum Physicum” szobája a Csengettyű-sor emeleti részén volt, majd a régiségek a Nagykollégium megépítésekor átkerültek a Nagykönyvtárba, onnan egy részük 1870-ben, majd 1931-ben az iskola alapításának 400 éves jubileumára lettek áthozva mai helyükre, a Berna-sor épületébe.

Az évszázadok során a Kollégium keretében keletkezett néhány kisebb, az oktatást és nevelést szolgáló eszköztár, - ahogy koronként nevezték őket – „múzeum”, „gyűjtemény’, „szertár”. A pusztító üldöztetések, menekülések, bujdosások miatt kialakulásukat csak a 18. század elejétől tudjuk nyomon követni.