Bárczay Klára imádságai

Bárczay Klára a 18. századi református kegyesség jellegzetes képviselője. Franciául, németül beszélt, imádságait is német olvasmányai nyomán írta 16 éves korában.

 
Az imádságokat Dienes Dénes rövid tanulmánya követi.

 

Tekintetes nagyságos

BOSSÁNYI KRISTINA ASZSZONYNAK,

mint kedves Nagy Asszonyom Anyámnak

Tekintetes nemzetes

FÁY KATA ASZSZONYNAK,

mint kedves édes Asszonyom Anyámnak

Az Istentől, a mi Urunk Jésus Kristusnak

Attyától, kegyelmet és életnek hosszúságát.

 

KÉT ANYÁNAK NEVÉT jegyeztette fel az Istennek Lelke örök emlékezetre, Loisnak, mint a

Timotheus nagy Annyának, Eunikának, mint az ő édes Annyának, az ő gyermekeknek

a kegyességben való nevelésekért. Örök tisztelettel tartozom én is Tinéktek kedves,

édes Asszonyom Anyáim, (ha az Istennek Lelke is megtiszteli a hív anyákat) rész szerint,

hogy jómra tzélozó példa adásotokkal és hív intéstekkel, rész szerint, hogy hasznos

taníttatástokkal nevelni kívántatok; azért is alázatos háládatosságomnak bizonyságára,

hogy ezen könyörgéseket Tinéktek való ajánlással bocsátom ki, jó neven venni méltóztassatok.

Légyetek jó egészségben. Írtam Göntz Ruszkán 1763-dik, életemnek 16-dik esztendejében

Bártzay Klára M.s.k.