Arhív

A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása 1725—1729

A magyarországi református eklézsiák és prédikátorok első hivatalos összeírása 1725—1729 (Pdf)

A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok 1783-1871/72 (Pdf)

A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok 1783-1871/72 (Pdf)

Református egyházlátogatások

BEVEZETÉS, MÉRTÉKEK, PÉNZEK, MAGYARÁZATOK (Pdf) ABAÚJI EGYHÁZMEGYE, 17.SZÁZAD (Pdf) BORSOD-GÖMÖR-KISHONTI EGYHÁZMEGYE 1596-1650 (Pdf) BORSOD-GÖMÖR-KISHONTI EGYHÁZMEGYE 1665-1668-1669 (Pdf) UNGI EGYHÁZMEGYE, 17.SZÁZAD (Pdf) ZEMPLÉNI EGYHÁZMEGYE, 1611 ÉS KÜLÖNBÖZŐ IDŐSZAKOK A 17.SZÁZADBAN (Pdf)

Bárczay Klára imádságai

Bárczay Klára a 18. századi református kegyesség jellegzetes képviselője. Franciául, németül beszélt, imádságait is német olvasmányai nyomán írta 16 éves korában.

Református iskolák Felső - Magyarországon 1596 - 1672

AJÁNLÁS (Pdf) BEVEZETÉS A FORRÁSOKHOZ (Pdf) REFORMÁTUS ISKOLÁK - FORRÁSOK (Pdf) ISKOLAI TÖRVÉNYEK (Pdf)

Losonczi András könyörgései

Losonczi András a 17. századi református kegyesség képviselője. Imádságait különböző kegyességi munkák alapján szerkesztette. A szövegközlést Dienes Dénes egy és Fekete Csaba két tanulmánya követi.