Levéltár IV. - Eötvös József leirata a Sárospataki Kollégiumhoz a népoktatás tárgyában

Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata a Sárospataki Kollégiumhoz a népoktatás tárgyában. Bár Eötvös a szabadságharc kitörése miatt ekkor még nem tudta elképzeléseit a gyakorlatba átültetni, később, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikkel végül megtette, évtizedekre meghatározva az elemi iskolai hálózat fejlődését.