A hónap műtárgya - március - Diákok levele az Egyházkerülethez 1848-ban

Márciusban a Levéltár gyűjteményéből egy levelet és az arra adott feleletet mutatjuk be. A levél az 1848-ban hadba induló diákok kérése az Egyházkerület felé - amely 1848. június 24-én íródott -, hogy a harcok elmúltával korábbi osztályaikba térhessenek vissza, az erre érkezett választ pedig a Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospatakon június 25-től tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből emeltük ki.

Főtiszteletű ’s tekintetű egyházkerületi kormányszék!

Mi kik az anyaiskolából a haza védelmére mint önkéntesek akarunk távozni egész tisztelettel fölkérjük a nagytiszteletű egyházkerületi kormányszéket hogy kik közülünk három év leteltével vissza akarnának jönni ez anya iskolába mostani osztályaikhoz vétessenek.

kelt S.patak 1848 Junius 24

A főtiszteletű ’s tekintetű egyház kerületi kormányszéknek

tisztelői

az önkéntesek.

(Sárospataki Református Kollégium Levéltára, B.LXX.32182)

 

Olvastatott a hadiszolgálatra önként vállalkozó tanuló ifjúság folyamodása, mellyben előadván azt, hogy hogy a haza védelmére mint önkéntesek iskolánkból távozni akarván – azért kérik egy. ker. közönségünk, hogy a kik három év múlva öközülök vissza szándékoznak – mostani osztályaikba vétessenek.

Meleg részvéttel vevén egy. ker. közönségünk a folyamodó ifjaknak a jelen vészes körülmények között hazánk védelmére maguk önkénti feláldozását, kérésöket örömmel teljesítjük, - melly véget névsorzatok az iskolai jegyzőkönyvbe beiratni rendeltetetik.

(A Tiszáninnei Református Egyházkerület 1848. június 25-én és rákövetkező napjaiban Sárospatakon tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.)

(Sárospataki Református Kollégium Levéltára, B-63. 81.p. 124. sorsz.)

 

A kép megtekintéséért Instagram1 (levél), Instagram2 (válasz), Facebook, Flickr1 (levél), Flickr2 (válasz) és Pinterest1 (levél), Pinterest2 (válasz) profilunkon, kattintson a címekre!